Kasta

Do kancelarii zgłasza się Sylwia Dec, której matka została zamordowana. Kobieta uważa, że sprawa zabójstwa została potraktowana przez sąd po macoszemu, a jeden z winnych bezkarnie przebywa na wolności. Prawnicy przyjmują tę sprawę i z c