Kasta

Krzysztof Kalisiak Emeryt traci oszczędności swojego życia w piramidzie finansowej. Oszust jednak pozostaje bezkarny. Gdy adwokaci podejmują się prowadzenia sprawy, pokrzywdzony mężczyzna i jego córka zostają napadnięci.