Kasta

Do kancelarii zgłasza się Damian Sasik. Jego brat poniósł śmierć w wyniku kontrowersyjnej interwencji policji. Mimo, iż wszystko wskazuje na to, że funkcjonariusz przekroczył swoje uprawnienia strzelając do zatrzymanego, kilkuletni proces sądo