Kasta

Do kancelarii zgłasza się Damian Sasik. Jego brat poniósł śmierć w wyniku kontrowersyjnej interwencji policji. Mimo, iż wszystko wskazuje na to, że funkcjonariusz przekroczył swoje uprawnienia strzelając do zatrzymanego, kilkuletni proces sądowy zakończył się uniewinnieniem policjanta. Rodzina zmarłego nie zgadza się jednak z wyrokiem i chce się od niego odwołać. Czy adwokatom uda się uchylić niesprawiedliwe uniewinnienie funkcjonariusza?