Kasta

Do kancelarii przychodzi Joanna, której matka miesiąc temu została ubezwłasnowolniona na wniosek jej drugiego męża, Marka. Joanna odwiedziła matkę w szpitalu i dowiedziała się, że Marek dawał jej leki, które powodowały napady szaleństwa u mamy. Adwokaci sprawdzając wyrok o ubezwłasnowolnienie, odkrywają, że został wydany bez opinii biegłego sądowego, a sędzia jest spokrewniony z Markiem.