Kasta

Do prawników zgłasza się kobieta, której mąż - policjant wystąpił o rozwód z orzeczeniem o jej winie. Oskarża ją o uzależnienie od alkoholu. Kobieta nie przyznaje się do winy ma duże problemy ze zdrowiem i jest w bardzo dużym kry