Kasta

Do mecenas Katarzyny Założnej zgłasza się przyjaciel z dzieciństwa rolnik, produkujący ser. Mężczyzna jest w sporze prawnym z międzynarodową korporacją. Przegrywa w Urzędzie Patentowym, w wyniku czego sąd zajmuje jego linie produkcyjne.