Kasta

Do kancelarii zgłasza się kobieta, której brat przywłaszczył sobie cenną kolekcję monet, wchodzącą w skład majątku spadkowego po ojcu.