Kasta

Młoda kobieta jest mobbingowana przez swoją szefową. Gdy zgłasza to do inspekcji pracy, zostaje zwolniona dyscyplinarnie. Kobieta przegrywa sprawę w sądzie.