Kasta

Do kancelarii zgłasza się małżeństwo, któremu była synowa zabrania kontaktu z wnukami i pozbawia władzy rodzicielskiej ich syna. Prawnicy zgadzają się pomóc rodzinie.