Kasta

Podczas szkolnej dyskoteki policja zatrzymuje niezamożną nastolatkę z dużą ilością narkotyków. Dziewczyna zostaje skazana na pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Rodzina nie wierzy w jej winę, ale dziewczyna nie chce nic wyjaśnić.