Kasta

Młoda dziewczyna, trenująca sztuki walki, zostaje zatrzymana i skazana za rzekome pobicie. Oprócz sprawy karnej, zostaje zdyskwalifikowana z ważnych zawodów i wyrzucona z klubu. Przychodzi do kancelarii z rodzicami, którzy twierd