Kasta

Młody mężczyzna zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej nad córką. Ojciec dziewczynki twierdzi, że była żona sfałszowała dowody przeciwko niemu. Prawnicy chcą pomóc klientowi odzyskać ukochane dziecko.