Kasta

Do kancelarii zgłasza się znajoma Henryka Libry, pracownica sekretariatu sądu, która została dyscyplinarnie zwolniona z pracy za rzekome zaniedbania, w tym wyniesienie poufnych akt z sądu. Adwokaci zgadzają się pomóc kobiecie.