Kasta

Właściciel sklepu meblowego, Pniewski, prosi o pomoc naszą kancelarię, ponieważ, gdy zaczął wychodzić z długów, nagle komornik zażądał spłaty całości. Pniewski stracił sklep. Twierdzi, że sędzia nie uwzględnił jego skarg na komornika i nie wid