Kasta

Rodzeństwo przegrywa sprawę spadkową i traci majątek zmarłego ojca na rzecz obcego człowieka. Córka mężczyzny prosi mecenasa Huberta Molickiego o pomoc. Kobieta podejrzewa, że mogło dojść do sporządzenia testamentu pod wpływem groźby. Jaką taj