Kasta

Wzorowy mąż i ojciec zostaje niesłusznie skazany za handel narkotykami. Jedynym dowodem przeciwko niemu są zeznania nieznanego mężczyzny, który dzięki temu unika kary za napaść i włamanie. Adwokaci usiłują pomóc mężczyźnie.