Kasta

Mecenas Jan Wolski pomaga przyjaciółce w sprawie jej matki. Kobieta została oszukana przez komis samochodowy co do stanu technicznego pojazdu, w wyniku czego uległa ciężkiemu wypadkowi drogowemu. Prawnicy walczą o należne kobiecie odszkodowani