Kasta

Pracujący w prywatnej szkole, nagradzany nauczyciel zostaje zaatakowany przez bogatego ucznia. Mimo oczywistych dowodów dyrektor szkoły staje po stronie ucznia, a nauczyciel otrzymuje wypowiedzenie. Mężczyzna wytacza szkole proces i przegrywa