Kasta

Hydraulik, głowa rodziny, zostaje ciężko pobity, a jego rodzina traci środki do życia. Za zleceniem napaści stoi jego siostra, która niedawno wyszła z więzienia i mści się za dawne zaszłości między nimi. W sądzie jednak nie udaje się udowodnić