Kasta

Po nieszczęśliwym pożarze sklepu, kobiecie nie udaje się otrzymać odszkodowania. Obwinia za to ajentkę ubezpieczeniową, która celowo źle uzupełniła dokumentację. Sąd jednak oddala powództwo.