Kasta

Oszust wyłudzający odszkodowania pozywa o naruszenie dóbr osobistych sędzię, która go wcześniej skazała. Przestępca twierdzi, że kobieta publicznie go obrażała i wyśmiewała. Pozwana sędzia jest znajomą Henryka Libry, który prosi