Kafka

Utalentowany pisarz Franz Kafka prowadzi bujne życie towarzyskie. Bliskie relacje łączą go z kolegą po piórze Maxem Brodem, który jest zachwycony jego twórczością. Bez powodzenia namawia on przyjaciela do publikacji dzieł. Składa