Izabela, królowa Hiszpanii

Filip zamyka Joannę w komnacie, która odmawia jedzenia. Jest z nią coraz gorzej. Filip wysyła do Kastylii Belmonte, który udaje wiernego poddanego przed królem Ferdynandem, a tak naprawdę spiskuje z kastylijskimi możnymi przeciwk