Izabela, królowa Hiszpanii

Izabela zaczyna się czuć coraz gorzej. Czuje, że zbliża się jej koniec. Postanawia jednak przygotować córkę do rządzenia Kastylią. Chce, by sprowadziła do Kastylii swoje dzieci, ale Filip jest temu przeciwny. Okazuje się, że Joanna znów jest w ciąży. Izabela kupuje Busleydena biskupstwem w Corii. W ten sposób odsuwa go od Filipa. Król Anglii Henryk chce poślubić Katarzynę, bo nie zwracać Kastylii ani jej, ani posagu. Fuensalida zauważa, że Katarzyna przyjaźni się z młodym Henrykiem, następcą tronu Anglii i podsuwa swoim królom rozwiązanie problemów Katarzyny. Ferdynand wysyła Filipa na negocjacje z Francją.