Izabela, królowa Hiszpanii

Papież Aleksander VI nadaje władcom Kastylii i Aragonii tytuł królów katolickich. Małgorzata Habsburg wyrusza do Kastylii, by zostać żoną Jana. Cisneros prosi królową, aby okazała łaskę jego bratu, który odsiaduje wyrok w