Izabela, królowa Hiszpanii

Ferdynand buduje sojusz przeciwko Francuzom. Ważą się losy królewskich dzieci: Joanny i Jana. Fonseca sprzedaje Indian, których do Kastylii przysłał Kolumb. Umiera Jan II, król Portugalii. Na swego następcę desygnuje kuzyna i szw