Izabela, królowa Hiszpanii

Zagal, po abdykacji emira, przejmuje władzę w Królestwie Grenady. W Katalonii Ferdynandowi udaje się zakończyć konflikt możnych z chłopami. Królowa Izabela przyjmuje na audiencji Krzysztofa Kolumba. Przychodzi na świat kolejna có