Izabela, królowa Hiszpanii

Izabela szczęśliwie wraca do sił i zdrowia. Ferdynand zdobywa Alhamę. Tymczasem Aragonia pogrąża się w chaosie, a Barcelona zostaje splądrowana przez Genueńczyków. Król Ferdynand czuje się zmuszony przyspieszyć rekonkwistę, ale zostaje sromotnie pokonany pod Loją. Trzeba wzmocnić siłę wojsk. W tym celu Izabela i Ferdynand chcą, by papież wydał bullę uznającą rekonkwistę za krucjatę, której wsparcie finansowe bądź osobowe zapewni ludziom odpuszczenie grzechów. Emir Muley ucieka z Grenady. Abenceragowie uwalniają Boabdila i mianują go emirem. Król Portugalii chce odebrać potężnej rodzinie Braganza część dóbr. We Francji umiera król Ludwik, który na łożu śmierci postanowił zwrócić Aragonii księstwa Rosellón i Cerdaa. Jednak regentka nie zamierza spełnić jego woli.