Izabela, królowa Hiszpanii

Izabela w końcu stawia na swoim i dostaje spowiednika, którego uważa za godnego. Hernando de Talavera to zakonnik, który odtąd będzie doradzał królowej w sprawach duchowych. Król Alfons poślubia swoją siostrzenicę Joannę, ale nie konsumuje małżeństwa, bo wciąż czeka na papieską bullę. Talavera spisuje testament króla Ferdynanda. Król Alfons jest bardzo ostrożny, nie chce wjeżdżać do Kastylii bez wsparcia króla Francji.