Izabela, królowa Hiszpanii

Nuncjusz de Vneris nie przywozi z Rzymu nowej bulli papieskiej, zezwalającej na ślub Izabeli z Ferdynandem. Arcybiskup Carrillo fałszuje podpis zmarłego papieża Piusa II na starej bulli, której ten nie zdążył podpisać przed śmiercią. Chce współrządzić Kastylią. Izabela i Ferdynand się na to godzą, byleby tylko doszło do ich zaślubin. Carrillo zatrudnia również kronikarza, Palencię, który w swoich zapiskach umniejsza zasługi Izabeli i Ferdynanda, a wynosi pod niebiosa Carrilla. Trwają przygotowania do ślubu i uczty weselnej. Mara, żona Pacheca jest umierająca. Pacheco wprowadza na dwór Henryka IV swego syna, Diega.