Instynkt

Ola próbuje się dowiedzieć, skąd prokurator Wójcik zna Oster. Tymczasem do pani komisarz dzwoni Hartman. Chce się z nią natychmiast spotkać. Tarkowski jest świadkiem rozmowy i rusza w ślad za Oster.