Informator

Ciekawość Holly prowadzi ją do odkrycia prawdy o przeszłości Gabe’a i jego pracy pod przykryciem. Jej dociekania doprowadzają do zderzenia dwóch światów w jakich funkcjonował. Nowy trop CTSU stawia Razę bezpośrednio na linii ognia.