Informator

Gabe naciska Razę, żeby zbliżył się do Dadira, który jest bratem zamordowanego informatora CTSU i kluczem do odnalezienia „Ważniaka”. Dadir jednak coraz bardziej ingeruje w życie Razy.