Informator

Kiedy Raza zostaje aresztowany, Gabe i jego nowa partnerka Holly uznają go za idealny materiał na informatora Londyńskiej Antyterrorystycznej Jednostki Specjalnej (CTSU) i zmuszają do współpracy.