Imperium miłości

Żandarmi aresztują Aylę i przekazują ją Petrowi, który przekupił oficera i odzyskał wolność. Petro usiłuje wydobyć od niej informacje na temat obciążającego go listu. Emine z Murvet i całą rodziną uciekają przed żandarmami i znajdują schronien