Imperium miłości

Szura wstrząśnięta wybiega z balu, Kurt dowiaduje się o intrydze baronowej i pisze do Szury list z wyjaśnieniami. Jednak Petro przypomina mu o zakazie ojca. Kurt nie chcąc kalać honoru Szury zatrzymuje list. Petro utwierdza Szurę w podejrzeniach, że