Ideał

Podczas gdy Phydra wypytuje Bogdiego o jego występ hip-hopowy, Aliyah postanawia poprowadzić swoich idealnych kandydatów do walki o prawa obywatelskie.