Hrabia Monte Christo

Morcef zostaje uznany za winnego zdrady po tym, jak Monte Christo przyprowadza nieoczekiwanego świadka do złożenia zeznań przed Zgromadzeniem Narodowym i pozoruje śmierć Valentine'a, pozostawiając Villeforta z myślą, że jego żonie udało się otruć ich