Hrabia Monte Christo

Monte Christo kontynuuje swoją drogę zemsty. Używając zarówno wpływów finansowych, jak i wyrachowanego oszustwa, doprowadza bank jednego ze swych wrogów – Danglarsa – do ekonomicznej ruiny. Gdy życie tych, którzy go zdradzili, powoli się rozpada, bezwzględny plan hrabiego wkracza w ostatnią fazę.