Historia Roja

Ostoja wyjeżdża za granicę. Chce, żeby Rój pojechał z nim, ale ten odmawia. Nie chce zostawić swojego oddziału. Rój zostaje zdradzony.