Gloria

Gloria, zdruzgotana utratą dzieci, które umieszczono w placówce opiekuńczej, nie ma już nic do stracenia. Próbuje uzyskać informacje od dermatolożki i wspólniczki Davida, Louise Verdier, która wie jakoby, gdzie on