Glina

Artur Banaś, wstrząśnięty tragiczną śmiercią kolegi, zamierza zrezygnować z pracy w policji, ale Andrzej Gajewski przekonuje go, by tego nie robił. Trwają poszukiwania zabójców Jerzego. Komisarz Malicki, który włączył się w śledztwo, podejrzewa, że może to mieć związek ze sprawą zabójstwa policjanta w hotelu, którą Jerzy usiłował wyjaśnić. Gajewski z Arturem obserwują miejsca, gdzie bywał Jerzy i osoby, z którymi się kontaktował. Jedną z nich jest niejaki Pulpet, jego informator, postanawiają więc śledzić dziewczynę Pulpeta, Patrycję. Artur umawia się z nią, nie przyznając się, że jest policjantem – i spędza z nią noc.