Glina

Jerzy odnajduje Ewę Wasiak, która staje się dla Gajewskiego ważnym świadkiem, gdyż przyznaje się do współudziału w zabijaniu dziewczyn w zamkniętej fabryce i składa zeznanie obciążające Karbowiaka. Jednak przed przesłuchaniem w komendzie, Ewa dzwoni do Karbowiaka z komórki, a ten, dzięki starej legitymacji policyjnej, dostaje się na teren komendy i zabija ją... Uciekając, bierze Banasia na zakładnika, po czym wyrzuca go z samochodu i gubi pościg.