Fałszerze. Powrót Sfory

Właściciel kantoru przybywa na spotkanie z Duchem. Ma ze sobą obiecane dwadzieścia
tysięcy euro. Szybko dochodzi do sfinalizowania transakcji. Duch zaprasza właściciela do baru,
a sam siada do komputera i skanera. Wprowadzone do pamięci urządzenia obrazy banknotów
przesyła Krukowi. Ten z kolei wysyła je do Bartelsa. Szef nadzoru bankowego sprawdza numery
banknotów i szybko orientuje się, że wszystkie są falsyfikatami...