Fałszerze. Powrót Sfory

Duch wyjaśnia Olbrychtowi, dlaczego się ukrywał. Otrzymał od Agencji nową tożsamość. Na jej zlecenie został właścicielem dobrze prosperującego nocnego klubu w Łodzi, chętnie odwiedzanego przez ludzi ze świata przestępczego. Kiedy na rynku pojawiły si