Fałszerze. Powrót Sfory

Duch wyjaśnia Olbrychtowi, dlaczego się ukrywał. Otrzymał od Agencji nową tożsamość.
Na jej zlecenie został właścicielem dobrze prosperującego nocnego klubu w Łodzi, chętnie
odwiedzanego przez ludzi ze świata przestępczego. Kiedy na rynku pojawiły się fałszywe
banknoty euro, polecono mu zebrać wszelkie informacje w tej sprawie.