Fałszerze. Powrót Sfory

Na policyjnym poligonie pirotechnik rozbraja tajemnicze tuby znalezione na bocznicy kolejowej. W każdej tubie poza granatem fosforowym znajduje się arkusze z wydrukowanymi banknotami o nominale pięćdziesięciu euro. W policyjnym laboratorium Kruk dowiaduje się, że te arkusze to półprodukt i że wymagają jeszcze poprawek ze strony fałszerzy. Podczas postoju na stacji benzynowej Frank znika nagle z samochodu Bola. Olbrycht podejrzewa Nowickiego, ze brał udział w ucieczce Starewicza.