Fałszerze. Powrót Sfory

Na policyjnym poligonie pirotechnik rozbraja tajemnicze tuby znalezione na bocznicy kolejowej. W każdej tubie poza granatem fosforowym znajduje się arkusze z wydrukowanymi banknotami o nominale pięćdziesięciu euro. W policyjnym laboratorium Kruk dowi