Fałszerze. Powrót Sfory

Olbrycht wymusza na operatorze telefonii komórkowej przekierowanie rozmowy Lachnala na numer będący w dyspozycji Niki. Udaje się do hotelu, gdzie czekają już Nika z Nowickim. Ala przechodzi załamanie w związku z terapią przeciwalkoholową. Kruk