Fałszerze. Powrót Sfory

Marko, Fota i Bolo dojeżdżają do hotelu, w którym policja ukryła Bubę. Spotykają się tam z prostytutką Żarówą, zamieszaną w całą sprawę. Paweł, syn Starewicza, zostaje zwolniony z pracy w centrum finansowym. Kruk za pomocą programu komputerowego przeszukuje policyjną bazę danych w celu zidentyfikowania głosu Marko nagranego w wideomailu. Nika obserwuje willę Lachnala. Szuka dowodów, że nadal zajmuje się nielegalnym transferem...