Ezel

Ali postanawia się zemścić i wpada do biura Kenana. Ezel stara się doprowadzić Cenziga do obłędu. Eyşan wprowadza w życie swój plan zemsty na Kenanie.